تبلیغات
اثاروبركات صلوات - زنده شدن جوان مقتول

زنده شدن جوان مقتول

نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389   07:39 ب.ظ

فصل اول : آثار و بركات صلوات در دنیا.
بخش اول : استعانت پیامبران از صلوات
1. زنده شدن جوان مقتول :
در میان بنى اسراییل ،شخصى كشته شد كه قاتل او معلوم نبود. خداوند وحى فرستاد كه گاوى را با صفات مخصوصى كشته ،یكى از اعضاى او را بر بدن مقتول بزنند تا او قاتل خود دهد. آن گاه و نزد جوانى از بنى اسراییل بود كه خداوند به این جوان عنایت كرد و صلوات را تعلیم داده بود.
آن جوان در خواب دید كه به او امر شد كه گاوش را نفروشد،مگر به امر مادرش . آن جوان از خواب برخاست ،بنى اسراییل نزد او آمدند تا گاو را از او بخرند،مادر جوان گفت : باید پوست این گاو را پر از طلا كنید تا آن را به شما بفروشیم . آن ها راضى شده ،گاو را خریدند،سپس او را كشته و یكى از عضوهاى بدنش را بر پیكر مرده زدند. آن مرده زنده شد و خبر داد كه قاتل او پسر عمویش است .
بنى اسراییل گفتند: نمى دانیم كه كدام عجیب تر است : زنده شدن این جوان یا ثروتمند شدن این مرد.
خداوند به حضرت موسى (ع )وحى كرد كه : به بنى اسراییل بگو كه اگر مى خواهند زندگى دنیایى آنها نیكو گردد و در آخرت نیز بهشت نصیب آن ها گردد، ذكرى را بگویند كه این جوان بدان تمسك جست و آن صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام مى باشد.
آن جوان به موسى (ع )گفت : من چگونه این اموال را از شر حسودانم و دشمنانم حفظ نمایم ؟
موسى گفت : بر اموالت صلوات بر محمد و اهل بیت طاهرینش بفرست تا خداوند ضرر هر دشمن را از تو دفع نماید.
بنى اسراییل نزد موسى آمدند و گفتند: ما همه اموال خود را به این جوان بخشیدیم ،دعایى كن كه خداوند نیز به ما روزى گسترده عنایت فرماید.
موسى گفت : شمانیز به انوار مقدس اهل بیت توسل جویید و بر محمد و اهل بیت او صلوات بفرستید. آن ها نیز چنین كردند،سپس حق تعالى وحى فرستاد به موسى (ع )كه : در فلان خرابه هزاران دینار طلا وجود دارد،آن را میان خود قسمت نمایید.
این فراوانى مال ،به سبب بركت صلوات بر محمد و اهل بیت او حاصل شد.

2. سه بار بر محمد (ص ) صلوات بفرست !
وقتى حضرت آدم (ع )وارد بهشت شد،در بهشت حوران پاكیزه سرشت بسیار بودند؛اما حضرت آدم با آن ها الفتى نداشت . وقتى حضرت حوا آفریده شد و آدم بر او نگریست از او پرسید: تو چه كسى هستى ؟
حوا شرمگین شد و چیزى نگفت ،جبرییل به آدم گفت : این حواست ،او را براى آفریده اند و او محرم و همدم توست .
حضرت آدم وقتى فهمید كه حوا متعلق به اوست خواست به سوى او دست دراز كند جبریل گفت : اى آدم !اگر او را مى خواهى ، باید او را عقد
كرده و برایش مهریه تعیین كنى ؟

آدم فرمود: اى برادر! تو مى دانى كه من پولى و نقدى ندارم چگونه او را عقد كنم ؟
جبرییل گفت : سه بار حبیب خدا محمد مصطفى (ص ) صلوات بفروشى تا حوا بر تو حلال شود.***


نوشته شده توسط:naser taheri