تبلیغات
اثاروبركات صلوات - نجات بنى اسراییل

نجات بنى اسراییل

نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389   07:37 ب.ظ

3. نجات بنى اسراییل .
در تفسیر امام حسن عسكرى - علیه السلام (1) در بیان آیه :
واذانجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یدبحون ابناء كم و یستحیون نساء كم و فى ذلكم بلا من ربكم عظیم (2)
اى گروه بنى اسراییل !به یاد آورید وقتى را كه نجات دادیم ما،شما را از آل فرعون كه عذاب مى كردند شما را،به عذاب سخت مى كشتند پسران شما را،به عذاب مى كشتند شما را،و زنده مى گذاشتند زنان شما را. در این ، امتحان عظیمى بود از جانب پروردگار شما.
مذكوراست كه : از جمله عذاب شدید آن قوم ،یكى آن بود كه بنى اسراییل را براى عمل بنایى مى بردند و مى ترسیدند كه بگریزید. و به این سبب ،پاهاى ایشان را در بند مى گذاشتند. و به ایشان مى گفتند كه گل را برداشته ،بر نردبان بالا برید،و بسا بود كه مى افتادند و مى مردند،یا زمین گیر مى شدند.
تا آن كه حق تعالى به موسى - علیه السلام - وحى كرد:
به ایشان بگو،كه پیش از شروع در عمل ،بر محمد و آل طیبین آن حضرت - علیه السلام - صلوات فرستند تا آن كه برایشان سبك و آسان گردد. وچنان كردند،و بر ایشان آسان گردید.
و امر نمود به آن كسانى كه در اول عمل فراموش مى كردند،و مى افتادند و زمین گیر مى شدند كه صلوات بخوانند و اگر خود نمى توانستند بخوانند، دیگرى برایشان بخواند. و چون چنین مى كردند،شفا مى یافتند.
و سبب كشتن پسران بنى اسراییل ،این بود كه به فرعون گفته بودند: در میان بنى اسراییل ،مولودى خواهد آمد كه هلاك تو بر دست او واقع خواهد شد. و فرعون امر نمود كه پسران ایشان را بكشند،و زنان ایشان را حیله ها مى كردند كه حامله نشود. و اگر حامله مى شدند فرزند خود را مى بردند،و در صحراها و زمین هاى گود پنهان مى كردند،و ده مرتبه صلوات بر محمد و آل او - صلوات الله علیكم - مى فرستادند. و حق تعالى ملكى را مى فرستاد كه آن كودك را ترتیب نماید؛ و از انگشت او شیر جارى مى كرد كه آن را بمكد؛و از انگشت دیگرش ،طعام كه ملایم آن بود، جارى مى ساخت . و از فرزندان بنى اسراییل آن چه سالم ماندند بیشتر بودند از آن چه كشته شدند. و زنان بنى اسراییل را كه زنده مى گذاشتند،آنها را كنیزان خود قرار مى دادند.
پس بنى اسراییل به نزد موسى - علیه السلام - رفتند،و گفتند: این گروه بر دختران و خواهران ما قرعه مى اندازند.
موسى به آنها امر كرد كه وقتى مردى از آن گروه ،قصد شما نماید،بر محمد و آل طاهرین آن حضرت - صلوات الله علیكم - صلوات فرستید. و آن زنان ،صلوات مى فرستادند. و خدا هر كه را كه قصد ایشان كرده بود،از ایشان باز مى داشت به این كه مشغول شغل مى گردید،یا به مرضى گرفتار مى شد،یا زمین گیر مى گردید،یا این كه بر آن زن رحم مى كرد،و از آن زن مى گذشت . و اتفاق نشد كه مردى از قوم فرعون ،بر زنى از بنى اسراییل برسد،و حق تعالى به واسطه صلوات ایشان را نجات ندهد.

4. توصیه خدا به موسى به صلوات زیاد:
حق تعالى به موسى پیامبر خطاب نمود:
مى خواهى من به تو نزدیك تر باشم از كلام تو به زبان تو و از دیدن تو به چشم تو واز روح تو به بدن تو و از اندیشه تو به دل تو،به حبیب من محمد مصطفى - صلى الله علیه و آله - صلوات بسیار فرست .***

5. غلبه یهود به بركت صلوات :
خداوند به یهودیان وحى فرمود كه :
هرگاه دچار مصیبتى شدند،با صلوات بر پیامبر صلى الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت خود را نجات دهند.
ده سال قبل از ظهور پیامبر اسلام ،دو قبیله اسدو غطفان با گروهى از مشتركان ،به یهودیان حمله كردند،یهودیان خدا را با صلوات بر پیامبر صدا زده و مشتركان را شكست دادند.
پس از این شكست دو قبیله اسدو غطفان ،سپاهى در حد سى هزار نفر را تشكسل داد و به جنگ یهویان كه سیصد تن بیش نبود آمدند،مشركان ،آب غذا را از یهودیان منع كردند و به آنها گفتند: ما همه شما را كشته ،فرزندان و زنان شما را اسیر نموده و اموال تان را غارت مى كنیم .
یهودیان این بار نیز با صلوات بر محمد و اهل بیت او علیهاالسلام خود را نجات دادند،به این ترتیب كه پس از فرستادن صلوات ،با وجودى كه فصل تابستان بود باران بارید،و كاروانى كه حامل آذوقه بود نیز مخفیانه وارد قلعه یهویان شد. در حالى كه مشركان در خواب بودند.
پس از آن كه از خواب بیدار شدند،گفتند: جنگ را زودتر آغاز كنیم ؛زیرا یهودیان هم تشنه و هم گرسنه اند.
یهودیان گفتند: خداوند به ما هم طعام رسانید و هم آب و ما قادر بودیم وقتى كه شما در خواب بودید شما را بكشیم ؛امااین كار را نكردیم .
مشركان كه جریان را این گونه دیدند،باز هم بر عناد خود افزودند و به یهودیان پیشنهاد مبارزه دادند،یهودیان این بار با تمسك به صلوات بر پیامبر صلى الله علیه و آله بر سى هزار مشرك پیروز شدند،در حالى كه تعداد آن ها سى صد نفر بیش نبود.
این بود یارى كردن حق تعالى ،یهود را بر مشركان ،به سبب آن كه بر محمد و اهل بیت آن حضرت صلوات فرستادند.


نوشته شده توسط:naser taheri